DET SOM IKKE BLEV SAGT  |  MFD

Teater manus baserat på ett trinageldrama av lämnande som inte riktigt går som det skal. Detta är ett manus baserat på tre personer i utgångs punkt 2 kvinnor & en man. Texten är baserat på livshändningar å är till basen av det som inte sägs det som är mellan raderna i kärleken å hur det kan spelas ut i ett kärleks drama.