Visste du att....

Nya tider, våga vara tillgænglig!

Har du ett æmne som du menar man borde prata mer om?

Sitater:

Jeg vet ikke særlig mye, men det jeg vet, vet jeg bedre enn noen, og jeg vil ikke krangle om det.

Kunnskap er makt.

Den som øker sin kunnskap, øker sin smerte.

Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det, skal du dø.

Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn.

Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.

Kunnskapstreet er eit farleg tre, i det har mang ein arming hengt seg.

Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.

Kunnskap dreper frykt.

Man sier at kunnskap er makt, skjønt man ofte kan fristes til å tvile på det. Men det er sikkert at den er rikdom.

For å kunne fordøye kunnskaper må man motta dem med lyst.

Jeg forsket døgnet rundt, om så det gjaldt. 
Vel vet jeg meget, men jeg vil vite alt.

Sammen med kunnskaper, vokser tvilen.

Kunnskap uten fornuft er dobbelt dårskap.

Englene brer sine vinger over den som søker kunnskap.

Muslimer må søke kunnskap, kvinner som menn.

Kunnskap er kamferen som holder møllen borte.

Oppskriften på evig uvitenhet: Vær fornøyd med de kunnskapene du har.

Kunnskap kan være to ting; Det vi vet og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet.

Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe - det er kunnskap.

En av de største gledene som finnes, er å fly inn i uvitenheten på jakt etter kunnskap.

Kunnskap er makt bare hvis du vet hvilke fakta du ikke behøver å ta hensyn til.

Uten kunnskap er livet bare en skygge av døden.

Han skjulte sin dumhet bak en mur av kunnskaper.

Sank de små dråper av kunnskap du kan få, og betrakt dem som en stor skatt.

Nysgjerrighet er veken i kunnskapens lys.

Kunnskap er næring for sjelen.

Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie.

Ta fra de kloke gleden over å ha tilhørere, og kunnskapen mister sin verdi for dem.

Skal man drive med takst av innbo i et hus, er det greit å ha nøkkel til døra.

Tørst etter kunnskap, akkurat som tørst etter rikdom, vokser jo mer man får av den.

Å vite at vi vet hva vi vet, og at vi ikke vet hva vi ikke vet, det er sann kunnskap.

Kos er like viktig som kunnskap.

Når man har mye kunnskap, beundrer man få ting. Mangler man kunnskap, er det likeså.

I kunnskapen tre finnes en slange. Den som nærmer seg slangen, blir for alltid et ulykkelig offer for tvil.

Å ha kunnskap har betydd alt for meg. Kunnskap har drevet meg ut i verden, til universitetet, til steder, til mennesker.

Kunnskapenes hav er enormt, og det får sine tilløp fra kilder som ligger utenfor vår bevissthet. Alle vet vi at vi vet mer enn vi vet.

Ordtak:

Den som vet mest, snakker ofte minst.

Man kan sove seg til lykke og penger, men ikke til kunnskap.

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt.

Å undre seg er begynnelsen til større innsikt.

Heller boklig kløkt enn full vom.

Det du ikke vet, har du ikke vondt av.

Han blir ikke alltid fet som mye vet.

Han kan mer enn sin ABC, den gutten.

Kunnskapens rot er bitter, men dens frukter er søte.

Man har ikke godt av å vite alt, sa kjerringa - hun kokte suppe på skipperens nattlue.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.08 | 01:33

Ein vakker og vond tekst, ein tekst som gir gjenkjenning og gjenklang, tankevekkande, og vemodig.

...
18.06 | 22:11

Giving is the key........,to living!
Film: Hidden figurer!!!
Klem

...
12.05 | 11:54

Är manniskan skapelsens krona med SKAPARENS unika uppdrag,
anpassat för varje individ?
Om inte Gud finns är allt tillåtet! Dostojevskij
i Bröderna Karamansov

...
12.05 | 11:52

Vad är en människa? Ett socialt djur? Djur? Djurriket har hierarkier!
Den svage går under sen går utvecklingen vidare...Det är utveckling enligt
socialdarvinism

...
Du liker denne siden